Strategie e-marketingowe są elementem szeroko pojętych strategii marketingowych. Są one niezwykle istotne we współczesnej komunikacji z klientami. Media cyfrowe i elektroniczne mają więc na celu wspierać pozostałe kanały sprzedażowe wykorzystywane przez przedsiębiorstwo. Aby jednak móc skutecznie wykorzystać dostępne strategie e-marketingowe, konieczne jest nie tylko przemyślenie możliwości ich wykorzystania, ale również określenie celu ich wykorzystywania.

Strategia e-marketingowa opracowana przez Jacoba Orquina

Strategia Jacoba Orquina opiera się na kliku elementach. Podstawowym z nich jest zdefiniowanie celów biznesowych, będących kluczem do przeprowadzenia skutecznych kampanii e-marketingowych. Kolejnym niezbędnym elementem jest pomiar oraz optymalizacja wykorzystywanych narzędzi. W tym przypadku niezbędne jest wykonanie metryki analityki webowej, metryk ilościowych oraz jakościowych, które w następnym etapie należy poddać analizie.

Po jej wykonaniu niezbędne jest określenie punktów działań. Następnym niezwykle ważny element to kontrola opracowanych możliwości oraz ponowne wykonanie pomiarów i dokonanie optymalizacji.

Strategia e-marketingowa wypracowana przez agencję Guava Media

Agencja marketingowa Guava Media opracowała własny model strategii e-marketingowej. Według tej agencji prowadzenie jakichkolwiek działań marketingowych za pośrednictwem mediów elektronicznych, należy rozpocząć od zdefiniowania grupy docelowej kampanii.

Kolejnym niezwykle ważnym elementem jest określenie kluczowych wskaźników efektywności. Ponadto istotne jest także dokonanie segmentacji rynku i klientów. Zgodnie z tą strategię niezbędne jest także zintegrowanie strategii e-marketingowych ze strategiami biznesowymi przedsiębiorstwa. Po wdrożeniu wszelkich niezbędnych elementów strategii konieczne jest dokonanie pomiaru efektywności oraz wprowadzenie stosowanych optymalizacji do procesu.