Imagistyka społeczna definiowana jest jako dziedzina psychologii, skupiająca się na obrazach i zarządzaniu wrażeniami. Inna definicja wyjaśnia, że imagistyka społeczna jest synonimem działań Public Relations, a więc zajmuje się kształtowaniem stosunków organizacji z jej otoczeniem.

Bez względu jednak na definiowanie imagistyki, niezwykle istotne jest to, że wszelkie działania wchodzące w jej skład są skupione na tym, aby wizerunek marki był rozpoznawalny, a sama marka była postrzegana jako godna zaufania. Niezwykle duże znaczenie we wszelkich działaniach z obszaru imagistyki mają obrazy, które kształtują ogólne wrażenia odbiorców.

Jako, że jesteśmy wzrokowcami, otaczający nas świat odbieramy i definiujemy za pomocą obrazów. Dzięki nim jesteśmy w stanie identyfikować markę i przypisywać jej charakterystyczne cechy – nawet bez bliższego poznania jej.

Dlatego niezwykle istotne jest zwrócenie uwagi na odpowiedni przekaz wizualny, który będzie spójny z tożsamością marki. Z kolei pozytywny wizerunek będący całokształtem działań z zakresu PR jest możliwy do osiągnięcia wyłącznie w przypadku, w którym znaczną część naszej uwagi poświęcimy właśnie na odpowiednie działania z zakresu PR.

Do takich działań należy m.in.

komunikacja wewnątrz firmy i stosunek do pracownika. To pracownik jest kluczem budowania pozytywnego wizerunku firmy, dlatego powinniśmy zwrócić uwagę na jego zadowolenie.

Powinniśmy doceniać pracowników, rozmawiać z nimi, oferować im kursy, szkolenia, czy możliwości awansu. Niezwykle istotne w działaniach PR są również relacje z mediami, działania lobbingowe, employer branding, investors relations, sponsoring oraz zarządzenie sytuacją kryzysową.