Key visual to w najprostszym ujęciu wszelkie elementy graficzne marki, będące motywem przewodnim. Zadaniem key visual jest obrazowanie wartości marki. Dlatego tak niezwykle istotne jest to, aby dobrze przemyśleć motywy, mające odzwierciedlać działalność i misję marki. Niezwykle istotne jest to, aby key visual był dostosowany do potrzeb marki.

Przede wszystkim powinien być on oryginalny i niepowtarzalny. Klucz wizualny marki nie może nawiązywać do żadnej marki konkurencyjnej funkcjonującej na rynku. Może się to wiązać z ryzykiem pomylenia obu marek, na korzyść lub niekorzyść naszej marki – czego oczywiście nie chcemy. Niezwykle istotne jest to, aby klucz wizualny był spójny i aby wszystkie elementy go tworzące znajdowały się na wszelkich materiałach promocyjnych.

Spójność klucza wizualnego zapewnia możliwość zdecydowanie łatwiejszego go zapamiętywania, a co za tym idzie szybszego utkwienia w pamięci odbiorców. Odbiorcy częściej i łatwiej zapamiętują grafiki marki, w sytuacji, w której mogą ją zidentyfikować w wielu miejscach jednocześnie. Dlatego staraj się na wykorzystywanie key visuyal na opakowaniach produktów, broszurach reklamowych, gazetkach promocyjnych i plakatach. We wszystkich materiałach marketingowych, które w danym momencie dystrybuujesz na rynek.

Podsumowując, zwrócić uwagę przede wszystkim na to, aby key visual był prosty i zrozumiały, unikalny i charakterystyczny dla twojej marki, użyteczny we wszelkich mediach oraz co niezwykle istotne – adresowany do konkretnej grupy docelowej.