Działania z zakresu Public Relations, a więc budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa w oczach otoczenia, zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego, są niezwykle istotne. Dlatego każda marka w dużym stopniu powinna skupić się na odpowiednim prowadzeniu skutecznych działań PR. Do prowadzenia tych działań konieczne jest wykorzystywanie odpowiednich, niezwykle skutecznych narzędzi – zupełnie innych w przypadku Public Relations wewnętrznego i innych w przypadku Public Relations zewnętrznego.

Wewnętrzny narzędzia PR

Wewnętrzne działania PR są ukierunkowane na pracowników firmy. Działania te są jednymi z najtrudniejszych, w szczególności w przypadku dużych firm, w których poszczególni pracownicy nie mają bezpośredniego kontaktu ze sobą. Doskonałym narzędziem PR w tym przypadku mogą okazać się cotygodniowe spotkania przedstawicieli każdej grupy pracowników – dyrektorów, kierowników i specjalistów.

Ponadto doskonałym narzędziem są również wszelkiego rodzaju wyjazdy integracyjne dla całej firmy. Podczas nich istnieje możliwość nawiązania i pogłębiania relacji między pracownikami. Kolejna niezwykle istotna kwestia to sposób traktowania pracowników.

Pracodawca powinien zadbać o to, aby pracownicy czuli się szanowani i doceniani. Ważne jest stworzenie odpowiednich warunków pracy, jak również możliwości uczestniczenia w szkoleniach i kursach oraz rozwijania swojej kariery, w tym możliwość awansu. Pamiętaj, że zadowolony pracownik jest najlepszą wizytówką firmy i najdoskonalszym narzędziem PR zewnętrznego.

Zewnętrzne narzędzia PR

Zewnętrzne działania PR są ukierunkowane na zewnętrzne otoczenie firmy, w którego skład wchodzą partnerzy biznesowi – klienci i dostawcy, inwestorzy, media, administracja rządowa i pozarządowa, społeczności lokalne, potencjalni klienci oraz potencjalni pracownicy. W ich przypadku (oczywiście w zależności od grupy docelowej) skutecznymi narzędziami PR mogą okazać się media relations, audyty komunikacyjne, corporate identity, investors relations, lobbing, employer branding, organizacja eventów, e-PR, sponsoring i oczywiście zarządzanie sytuacją kryzysową..