Czym jest i jak funkcjonuje – Employer Branding?

Employer branding to najprościej ujmując wszystkie działania mające na celu budowanie marki pracodawcy. Działania te są prowadzone po to, aby przedsiębiorstwo prowadzone przez pracodawcę było postrzegane jako tak zwany „pracodawca z wyboru”, pracodawca, u którego każdy pracownik marzy pracować, m.in.

ze względu na możliwość rozwoju swojej kariery. Działania employer brandingu są prowadzone na dwóch płaszczyznach. W związku z tym działania te można podzielić na employer branding wewnętrzny oraz employer branding zewnętrzny.

Employer branding wewnętrzny

Wewnętrzne działania employer brandingu są ukierunkowane na obecnych pracowników firmy. Najważniejsze w przypadku tych działań, jest stworzenie pracownikom dogodnych warunków pracy – zapewnienie wszelkich niezbędnych narzędzi oraz niezbędnego wsparcia technicznego. Niezwykle ważne są również inwestycje w ludzi – w ich kursy i szkolenia.

Przedsiębiorstwa wykorzystujące działania dotyczące employer brandingu doskonale wiedzą, że największą wartością w każdym przedsiębiorstwie jest człowiek – pracownik zmotywowany i chętny do działania. Dlatego niezwykle istotne jest również poszanowanie pracowników, słuchanie ich, rozwiązywanie ich problemów, wspieranie w działaniach oraz nagradzanie.

Employer branding zewnętrzny

Zewnętrzny employer branding jest skierowany do potencjalnych pracowników.

Zadaniem tego rodzaju employer brandingu jest stworzenie odpowiedniego wizerunku pracodawcy w oczach potencjalnych kandydatów. Niezwykle ważne jest pokazanie pracodawcy jako atrakcyjnego na rynku pracy, dającego możliwości rozwoju – szkoleń, czy awansów. Doskonałym narzędziem umożliwiającym stworzenie takiego wizerunku są zadowoleni pracownicy, opinie w Internecie – w tym obecność w czołowych serwisach pracy, targi pracy, czy wszelkiego rodzaju akcje nagłaśniane w mediach społecznościowych.