Employer branding to najprościej ujmując wszystkie działania mające na celu budowanie marki pracodawcy. Działania te są prowadzone po to, aby przedsiębiorstwo prowadzone przez pracodawcę było postrzegane jako tak zwany „pracodawca z wyboru”, pracodawca, u którego każdy pracownik marzy pracować, m.in.

ze względu na możliwość rozwoju swojej kariery. Działania employer brandingu są prowadzone na dwóch płaszczyznach. W związku z tym działania te można podzielić na employer branding wewnętrzny oraz employer branding zewnętrzny.

Employer branding wewnętrzny

Wewnętrzne działania employer brandingu są ukierunkowane na obecnych pracowników firmy. Najważniejsze w przypadku tych działań, jest stworzenie pracownikom dogodnych warunków pracy – zapewnienie wszelkich niezbędnych narzędzi oraz niezbędnego wsparcia technicznego. Niezwykle ważne są również inwestycje w ludzi – w ich kursy i szkolenia.

Przedsiębiorstwa wykorzystujące działania dotyczące employer brandingu doskonale wiedzą, że największą wartością w każdym przedsiębiorstwie jest człowiek – pracownik zmotywowany i chętny do działania. Dlatego niezwykle istotne jest również poszanowanie pracowników, słuchanie ich, rozwiązywanie ich problemów, wspieranie w działaniach oraz nagradzanie.

Employer branding zewnętrzny

Zewnętrzny employer branding jest skierowany do potencjalnych pracowników.

Zadaniem tego rodzaju employer brandingu jest stworzenie odpowiedniego wizerunku pracodawcy w oczach potencjalnych kandydatów. Niezwykle ważne jest pokazanie pracodawcy jako atrakcyjnego na rynku pracy, dającego możliwości rozwoju – szkoleń, czy awansów. Doskonałym narzędziem umożliwiającym stworzenie takiego wizerunku są zadowoleni pracownicy, opinie w Internecie – w tym obecność w czołowych serwisach pracy, targi pracy, czy wszelkiego rodzaju akcje nagłaśniane w mediach społecznościowych.