Każda firma, czy to produkcyjna, dystrybucyjna, czy usługowa, skupia się w głównej mierze na sprzedaży. Gdyby nie istniała sprzedaż, nie istniałoby przedsiębiorstwa. Dlatego zarówno małe, jak i duże przedsiębiorstwa coraz częściej oprócz pracowników do działu handlowego, zatrudniają także osoby na stanowiska, których celem jest wsparcie sprzedaży. Osoby zatrudnione na tym stanowisku wykorzystują różne narzędzia mające na celu zwiększyć efektywność pracy działu handlowego, a tym samym zwiększyć zyski.

Narzędzia wsparcia sprzedaży

Do najpopularniejszych narzędzi wsparcia sprzedaży należą wszelkiego rodzaju programy i aplikacje informatyczne. Dzięki nim jesteśmy w stanie kontrolować działania prowadzone względem klientów. Dzięki aplikacjom współcześnie dostępnym na rynku, mamy możliwość pozyskiwania większej ilości klientów oraz utrzymywania pozytywnych relacji z klientami stałymi. Aplikacje i oprogramowania wspierające sprzedaż dają nam możliwość tworzenia obszernych baz danych, które w dalszej kolejności możemy wykorzystać w celu nawiązania relacji z potencjalnymi klientami.

Do takich narzędzi należy m.in. CRM, SFA czy ERP. Coraz popularniejszymi narzędziami umożliwiającymi wspieranie sprzedaży są także programy partnerskie, sieci afiliacyjne oraz portale crowdworkingowe. Do takich portalów należy m.in. Collective Bias bazujący na globalnym zasięgu, mającym na celu łączyć użytkowników portalu z najdalszych zakątków świata. Inną tego typu platformą jest inCLICK.

pl umożliwiający tworzenie własnej sieci sprzedawców na całym świecie.